SBM GROUP

Shoqeria “SBM GRUP’’ sh.p.k eshte nje nder kompanite me prestigjoze ne treg ne fushen e projektimit dhe zbatimit te projekteve me nje game te gjere dhe eksperience shumevjecare ne kete fushe.
Portofoli kryesor i aktivitetit te SBM Grup konsiston ne ndertimin e godinave te banimit dhe sherbimit, godinave polifunksionale, industriale, rruge dhe ura, struktura te vecanta, rikonstruksione objektesh.
Vitet e fundit shoqeria ka zgjeruar me tej aktivitetin e saj duke operuar dhe ne sektorin minerar per kerkim-zbulim, shfrytezim, perpunim te mineraleve si dhe tregtim & import-eksport .
Pjese e rendesishme dhe integrale e investimeve te SBM Grup eshte bere dhe aktiviteti ne fushen hidroenergjitike. Nje nder projektet e saja ishte ndertimi i hidrocentraleve ‘’Cekreze 1&2’’ ne Zall Herr , Tirane.
Aktualisht kompania jone po angazhohet ne zbatimin e projekteve per ndertim godinash rezidenciale si dhe ne fushen hidroenergjitike nga ku eshte dhe mbajtese e nje koncesioni me kapacitet 10MW.
Me nje staf te specializuar, ku sfida me e madhe eshte te kapercejme pritshmerite tona, realizojme projekte sfiduese dhe kokuruese ne treg.

Sherbimet Tona

  • Ndertime Godinash Banimi dhe Sherbimi
  • Ndertime Polifunksionale dhe Industriale
  • Kerkim-Zbulim, Shfrytezim, Perpunim te Mineraleve
  • Ndertime Hec-esh
  • Rruge
  • Ura
  • Struktura te Vecanta
  • Rikonstruksione

Ne Zhvillojme , kjo eshte fuqia jone